Mensa - NTC sustav učenja

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Cilj je našeg programa edukacija odgajatelja predškolske djece o načelima „Mensa NTC sustava učenja“ te osposobljavanje za primjenu istog u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolskog uzrasta.

Program edukacije traje 12 sati, a namijenjen je odgajateljima predškolske djece, pedagozima, psiholozima, logopedima, defektolozima i ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima bez obzira na radno iskustvo.

Voditeljice programa su Arijana Plahutar, pedagog mentor i Jelena Kovačević, odgajatelj, a zadaće programa:
- upoznati odgojitelje s novim znanstvenim spoznajama o intelektualnom razvoju pojedinca, osobito djeteta predškolskog uzrasta;
- educirati o teorijskim postavkama „Mensa NTC sustava učenja“ kao modela suvremenog pristupa učenja predškolske djece, usmjerenog na razvoj intelektualnih sposobnosti;
- upoznavanje sa specifičnim aktivnostima i sadržajima rada „Mensa NTC sustava učenja“ kojima ciljano razvijamo biološki potencijal kognitivnog razvoja djeteta, potičemo razvoj prirodnog učenja te stjecanja funkcionalnog znanja djece;
- poticati odgojitelje na promišljanje prostornih i materijalnih uvjeta pogodnih za prirodno učenje djeteta, u svojoj radnoj sredini (skupini i ostalim popratnim prostorima u kojima radi s djecom); te
- razvijati timski rad u kreiranju odgojno-obrazovnih sadržaja i aktivnosti za djecu prema načelima „Mensa NTC sustava učenja.

Mensa NTC sustav učenja provodi se kroz 3 faze, pa su sukladno tome, uz uvod, definirana i područja edukacije:

Uvod u Mensa NTC sustav učenja - upoznavanje sudionika s nastankom i osnovnim značajkama ovog pristupa rada s djecom;
Poticanje optimalnog razvoja mozga i neuronskih veza - osvijestiti važnost optimalnog poticanja razvoja sinapsi u kori velikog mozga, kao biološkog potencijala svakog djeteta;
Poticanje razvoja asocijativnog (prirodnog) učenja - osvijestiti važnost prirodnog učenja, kao i stvaranja uvjeta za razvoj prirodnog učenja od najranije dobi;
Poticanje razvoja funkcionalnog razmišljanja i zaključivanja - upoznati i usvojiti kreiranje aktivnosti i sadržaja koji će poticati razvoj funkcionalnog mišljenja tj. koji potiču djecu na pretraživanje i objedinjavanje njihova sveukupnog znanja.

Program edukacije „Mensa NTC sustav učenja“ potiče sudionike na promišljanje dosadašnjih načina poticanja djece u procesu učenja, a svojim pristupom, sadržajima i aktivnostima predstavlja moguću nadopunu tj. obogaćivanje postojećih programa koji se provode u dječjim vrtićima.
Usmjeren je na promišljanje poticanja cjelokupnog razvoja djeteta, a osobito na poticanje razvoja intelektualnih mogućnosti djeteta.
Program edukacije „Mensa NTC sustav učenja“ oslanja se na nove spoznaje iz područja pedagogije, psihologije i medicinskih znanosti o intelektualnom razvoju predškolskog djeteta i djeteta rane školske dobi, na način da nadograđuje postojeću metodologiju rada tražeći nove, lakše, prirodne i funkcionalne načine učenja djeteta, koji će dijete zabaviti, potaknuti njegovu znatiželji, želju za aktivnim sudjelovanjem te osigurati afirmaciju svakog pojedinog djeteta.
Budući da neki sadržaji „Mensa NTC sustav učenja“ potiču razvoj i korištenje divergentnog razmišljanja pa tako i lakšu identifikaciju darovite djece, ova edukacija je i značajan doprinos za rad odgojno-obrazovnih stručnjaka u segmentu rada s darovitima.

Program edukacije „Mensa NTC sustav učenja“ odobren je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 18. kolovoza 2014. na temelju pozitivnog mišljena Agencije za odgoj i obrazovanje (KLASA: 007-02/14-01/0053, URBROJ: 561-06/22-14-2) od 15. srpnja 2014.

 

Registracija i prijava