Mensa - NTC sustav učenja

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

UČENJE KROZ IGRU

Identifikacija i razvoj darovitosti neobično je važno za razvoj svakog pojedinca kao i za razvoj društva u cjelini, a olakšati učenje svakom djetetu, osobito darovitima, predstavlja vrlo važan cilj svakog obrazovnog procesa

Mnoga istraživanja su pokazala da je darovitost najdragocjenija aktivnost nacije, no da bi ona došla do izražaja i darovita djeca postigla svoj puni potencijal potrebno je ulagati mnogo truda, počevši od roditelja, škole, društva. Ne možemo se baš pohvaliti da u svakoj prilici pružamo dovoljno podrške darovitoj djeci, iako su nam baš sad potrebni takvi natprosječni i nadareni.

DjecaOdgajati odgojitelje i učitelje

Za mlade darovite na svoj su se način pobrinuli daroviti pa se Hrvatska Mensa priključila jednom takvom projektu, a to je Program prepoznavanja i identifikacije darovitih več u najranijoj dobi u predškolskim ustanovama. Program se sada provodi ili je u fazi pilot projekta, u nekoliko europskih država (Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Mađarska, Srbija, Slovenija i Švicarska), a nositelji nisu samo pedagozi, psiholozi, odgojitelji, nego i stručnjaci s područja medicine, biologije, kemije i drugi, koji su došli do zaključka da se kroz igru mogu stimulirati mnoge veze među neuronima i tako povećati sposobnosti za učenje i neizravno poticati razvoj svakog pojedinca, pa i nacije. Drugim riječima, svako bi se dijete moglo stimulirati da pokaže neki oblik darovitosti, a daroviti se mogu poticati da budu još sposobniji i svestraniji. Edukacija odgojitelja i učitelja koji prepoznaju darovitost i u mogućnosti su pravilno usmjeravati razvoj djeteta vrlo je važna.
To je bio povod i razlog da je u izdanju Hrvatske Mense, a u prijevodu Sanje Jelenić-Soldatić, tiskan priručnik dr. Ranka Rajovića o NTC sustavu učenja "IQ djeteta - briga roditelja" za predškolski uzrast, iz koje se mogu iščitati nove mogućnosti i vidovi rada s djecom predškolskog uzrasta. Među ostalim, u priručniku stoji: "Tijekom istraživanja potvrđeno je da pravilnom primjenom ovog Programa roditelji, odgojitelji, učitelji i svi drugi u tom procesu mogu puno učiniti za razvoj bioloških potencijala djeteta. Posvećenost s ljubavlju i strpljenjem nesagledivo su značajni u razvoju djeteta, a onda i svakog društva."

Individualni pristup

Darovitoj djeci važno je osigurati individualan pristup i pravodobnu identifikaciju darovitosti. U općoj populaciji visoko inteligentnima smatra se gornjih dva posto, ali svi nemaju karakteristike darovitih, pa ih možemo smatrati potencijalno darovitima. Osim podrške obitelji, u procesu opažanja potencijalne darovitosti i počinjanja procesa njezina svjesnog razvoja i kasnijeg praćenja, neophodna je podrška i povezivanje odgojno-obrazovnih institucija (vrtići, škole, centri za talente i si.), stručnjaka zaposlenih u njima, kao i šire društvene sredine uopće.
Hrvatska je Mensa u sklopu svojih aktivnosti uvrstila i ovaj program koji se provodi u nekim vrtićima u Dubrovniku, Rijeci i Zagrebu. Najvažniji je element u tom programu čvrsta veza između djeteta, roditelja i odgojitelja, ne samo kao povremeni susreti i informacije, nego zajednički rad, druženja, igre i sportske aktivnosti.
Program se može realizirati u nekoliko etapa, a sve je najbolje učiniti kroz igru. Stimulirati i poticati dijete na korisnu aktivnost duhovnu i tjelesnu, tako razvijati sve njegove potencijale i sposobnosti može se samo ako se s djetetom bavimo i s puno ljubavi i kreativnosti osmišljavamo svaki trenutak i postavimo dijete kao subjekt, individuu i jedinstvenu osobu. To nije nimalo lako, ali se višestruko isplati. Neki se oblici, istina, već djelimice primjenjuju kao vježbe motorike, grafomotorike, vizualizacija, asocijacija, glazba, zagonetne priče, stimulativna pitanja i drugo , ali to je češće iznimka nego pravilo.
U programu je naglašeno koliko je štetno po djetetovu inteligenciju pretjerano gledanje televizijskih emisija, igranje videoigrica, dugo sjedenje pred ekranom... Svi bi se ti oblici morali svesti na razumnu mjeru, a umjesto toga nužno je baviti se djetetom u svakoj prilici mnogo više nego što to roditelji sada čine. Naglašava se također potreba boravka u prirodi, mnogo više nego dosad, i to aktivan i dinamičan način kao trčanje, preskakanje, grupne sportske igre, natjecanja i dr.

Zalog ljepše i bolje budućnosti

Dodala bih i da bi bilo vrlo korisno nešto i raditi, laganije poslove u vrtu, vinogradu, voćnjaku. Radne navike oplemenjuju, to je poznato odavno.
Ne smije se zanemariti ni glazbena aktivnost, slušanje, pjevanje, sviranje, stvaralačko glazbeno izražavanje i doživljavanje, tim više što se to može primjenjivati od najranije dobi.
Ako bismo zaista od samoga početka tako i toliko s djecom radili na takav način, onda bi svakako bilo bolje i lakše i djeci, i roditeljima, i društvu u cjelini. Olakšati djetetu učenje, razviti maksimalno njegove duhovne i fizičke potencijale, stimulirati nadarenost kod svih, posebno kod onih najdarovitijih, bilo bi zalog lakše i ljepše budućnosti.

IZVOR: Školske novine

 

Registracija i prijava